rejestracja znaku towarowego pozna?Zbigniew Ciupi?ski to do?wiadczony rzecznik patentowy, kt?ry prowadzi kancelari? prawno-patentow? na obszarze Poznania. Wsp??pracuje zar?wno z przedsi?biorcami, jak r?wnie? klientami indywidualnymi w zakresie prawa w?asno?ci intelektualnej. Kancelaria mo?e zaoferowa? pomoc w sprawach, jakie dotycz? wynalazk?w, zast?pstwa w post?powaniu przed Europejskim Urz?dem Patentowym, przygotowania ekspertyz, czy zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ceny us?ug ustalane s? indywidualnie.

Qui a voté pour cet article


Commentaires


Submit a Comment  Name : 


What is the answer to this question: What is 99 + 55 =


Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Mémoriser ?:
Suivre Referentreprise


Jeux gratuits | Dyna-mite.fr | | Demo-scripts.com | Scripts | SEO | Outils | Annuaire | Blog | AIDE-SEO


DIGG-ENTREPRISES

Publicité gratuite sur digg entreprises.fr


Copyright © 2019 Digg Webmaster.fr  | Mentions-légales | Inscription | Contact